Liturgie voor de online dienst op zondag 2 januari 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

.

Voorganger: Dr. H.A. Post 

Organist:      Wim Neven

Inleidend orgelspel

Welkom en  mededelingen

Weerklank 77:1

Stil gebed

Votum & groet

Ps. 118:9,10 (Nb)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 1:29-44

Uitgangspunt verkondiging: Johannes 1:29

Thema verkondiging: De volgende dag: een andere dag?

Ps. 40:3,4 (Nb)

Verkondiging

Wk 492:1,2 Lam van God

Dankgebed en gezamenlijk Onze Vader

Aankondiging digitale collecten

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2022’

–1e collecte: Dorcas

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Belijdenis van Nicea-Constantinopel

Weerklank 423 Dankt, dankt nu allen God / OTH 2015 lied 300, alle drie de verzen

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.