Liturgie voor de online dienst op zondag 2 januari 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Wim Vermeulen

Inleidend orgelspel

Welkom en  mededelingen

Psalm 31: 1, 12 en 15 (oude berijming)

Votum en groet

Weerklank 121: 1, 2 en 4

Wetslezing

Psalm 119: 10 en 17 (oude berijming)

Gebed

Bijbellezing: Mattheüs 2, vers 1 t/m 23

Kindermoment

Gezang 442 – Jezus, ga ons voor

Preek

Opwekking 798 – Houd vol  Via Youtube: Houd vol – Nederland Zingt

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging digitale collecten

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2022’

–1e collecte: Dorcas

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Gezang 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.