Liturgie voor de online dienst op zondag 16 januari 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Palm 97: 1, 2 en 6 (nieuwe berijming)

Votum en groet

Gezang 126

Wetslezing

Psalm 1: 1 en 2 (OB)

Gebed

Bijbellezing:  Mattheus 3

Kindermoment

OTH 454 – Wat moet ik voor anderen doen?

Alles wat je wilt – YouTube

Preek

OTH 187 – Maak mij rein voor U

Dankgebed (stil gebed, Onze Vader)

Digitale collecteafkondiging

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2022’

–1e collecte: Noodhulp Tear

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Sela – Toekomst vol van hoop

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.