Liturgie voor de online dienst op 1e Kerstdag zaterdag 25 december 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: . E.G. de Kruijf

Organist: Jaap Hoeflaken

m.m.v. de muziekgroep

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

OTH 73 – Komt allen tezamen – couplet 1, 2 en 4 (band)

Votum en groet

Psalm 98, vers 1 en 2 (oude berijming)

Wetslezing (Fil 2, 1-11 NBV)

OTH 70 – In Bethlehems stal – couplet 1, 2 en 4

Gebed

Bijbellezing 1: Lukas 2, 1-7

Lied: ‘O holy night’ (band)        

Bijbellezing 2: Mattheus 1, 18-25

Psalm 130: 4 (oude berijming)

Preek

OTH 68 – Hoor de eng’len zingen eer

Dankgebed  en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging digitale collecten

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2021

–1e collecte:  Voedselbank Stichtse Vecht

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Sela – Kerstnacht boven Bethlehem (band)

Zegen (staande)

OTH 65 – Ere zij God

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.