Liturgie voor de gezamenlijke online dienst met de CGK op 2e Kerstdag zondag 26 december 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

 

Voorganger: ds. E.G. de Kruijf (pkn)
Organist: Jaap Hoeflaken
 
Welkom en mededelingen
Wij trekken in een lange stoet (OTH 85: 1, 2)
Stil gebed, votum en begroeting
Psalm 95: 1, 3 (ob)
Gebed
Nu zijt wellekome (OTH 81: 1, 2) (=LvdK 145)
Bijbellezing: Mattheüs 2: 1-12
Nu zijt wellekome (OTH 81: 3) (=LvdK 145)
Overdenking, deel 1
Psalm 72: 3, 6 (nb)
Overdenking, deel 2
Laat ieder het horen (OTH 75: 1, 2, 3) (=Opw 523)
Overdenking, deel 3
Vaste rots van mijn behoud (OTH 174: 3)

Dankgebed  en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging digitale collecten

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2021

–1e collecte:  Voedselbank Stichtse Vecht

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Ik kniel aan uwe kribbe neer (OTH 69) (=LvdK 141)
Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.