Liturgie voor de gezamenlijke dienst van DV zondagavond 29 augustus om 18:30 uur vanuit de Dorpskerk te Maarssen

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen! Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger  :  Ds. H.Z. Klink

Organist: Wim Neven.

.

Aankondigingen en mededelingen 

Psalm 17 vers 3 (OB).
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Psalm 17 vers 4 (OB).
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Lezing uit het Oude Testament: Genesis 25,1-11.
Antwoordpsalm: 26 vers 1, 3 en 5 (NB).
Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 7,9-17.
Halleluja Lied: 230 ‘De ware kerk des Heren’, couplet 1 en 2.
Verkondiging: ‘Gods verzamelwoede’ n.a.v. Genesis 25 vers 8.
Psalm 87 vers 1 (NB).
Geloofsbelijdenis.
Psalm 87 vers 3 en 4 (NB).
Dankzegging en voorbede (stil gebed , Onze Vader) 

Aankondiging van de collecte

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte augustus 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:  Diaconie

–2e collecte:  Kerk en gebouwen

Slotlied: 240 ‘Jezus zal heersen waar de zon’, couplet 1, 2 en 4.
Zegen.

Reacties zijn gesloten.