Liturgie voor de gezamenlijke dienst van DV zondagavond 22 augustus om 18:30 uur vanuit de Dorpskerk te Maarssen

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen! Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger  : Ds. E.G. de Kruijf

Organist       :  Jaap Hoeflaken

Voorbereiding HA

.

Welkom

Psalm 75: 1

Votum en groet

Psalm 75, 4

Geloofsbelijdenis

OTH 150 – Heer, U bent mijn leven

Bijbellezing: Amos 3, vers 1 t/m Amos 4, vers 3

WK 214: 1 en 2 (‘Eens zal op de grote morgen’)

Preek thema van de preek is ‘de Leeuw en de koeien’

Psalm  32, vers 4 (nieuwe berijming)

Lezing van een gedeelte van het Avondmaalsformulier

WK 491 (‘Koester nimmer de gedachte’): 1 en 6

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte augustus 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:  Diaconie

–2e collecte:  Kerk en gebouwen

OTH 331 – Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.