Liturgie voor de gezamenlijke dienst van DV zondagavond 15 augustus om 18:30 uur vanuit de Dorpskerk te Maarssen

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen! Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger  :  Ds. P. Hoogendam

Organist   :   Wim Neven

.

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Psalm 95: 1, 2 en 3 (LvdK)

Belijdenis                          

Psalm 95: 4 en 5 (LvdK)

Gebed om de opening van het Woord

 Schriftlezingen:

Handelingen 10: 34 – 43

Handelingen 17: 18 – 31

Tekstlezing Handelingen 17: 30 – 31

Gezang 329: 1, 2 en 3 (LvdK)

Verkondiging

Gezang 462: 1 en 2 (LvdK)

Dankzegging en voorbede met gezamenlijk Onze Vader

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte augustus 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:  Zending GZB

–2e collecte:  Kerk en gebouwen

Gezang 462: 3  en 4 (LvdK)

Zegen (staande)       

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.