Liturgie voor de gezamenlijke dienst van as zondagmorgen 8 augustus 2021 om 10:00 uur vanuit de Hoeksteen te Maarssen

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen! Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

Er kunnen maar een beperkt aantal mensen in de kerk dus meld u op tijd aan, want vol is vol.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren

vanuit de Hoeksteen met beeld  en/of  alleen met geluid

https://www.dehoeksteen.info/multimedia/kerkdienst/index.php

.

Voorganger:  Ds. L.C. Buijs

.
Welkom
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 138: 1, 4 (nb)
Gebed
Wil van God voor het leven
Bijbellezing: 1 Petrus 4:7-11
Vader, vol van vrees en schaamte (Opw 350)
Bijbellezing: Daniël 5:1-30
Verkondiging: ‘Mij kan niets gebeuren!’
Lvdk 293: 1, 2
Gebeden

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte augustus 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:  HGJB

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Machtig God, sterke Rots (Opw 277)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.