Liturgie voor de gezamenlijke dienst van as zondagmiddag 4 juli om 17:00 uur vanuit de Hoeksteen te Maarssen

Voorganger: ds. C.N. van Dis (pkn)

.

Welkom
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 42: 1, 3 (ob)
Gebed
Wees mijn verlangen (Opw 520: 1, 4, 5)
Bijbellezing: Psalmen 63: 1-12
Bijbellezing: Johannes 19: 28-30
Psalm 42: 5, 7 (ob)
Verkondiging: Beter dan het leven (Psalm 63,
4a)
Psalm 63: 1, 3 (nb)
Gebeden

Digitale collecteafkondiging

-1e collecte: Diaconie

-2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Geloofsbelijdenis
Gij volken looft uw God en Heer (LvdK 16: 1, 2)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.