Liturgie voor de gezamenlijke dienst van as zondagmiddag 27 juni om 17:00 uur vanuit de Hoeksteen te Maarssen

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen! Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren

vanuit de Hoeksteen met beeld  en/of  alleen met geluid

https://www.dehoeksteen.info/multimedia/kerkdienst/index.php

.

Voorganger: ds.  E.G. de Kruijf

.

Welkom en mededelingen

OTH 178 – Wees stil voor het aangezicht van God (alle coupletten)

Votum en groet

Psalm 99: 1, 2 en 8 (oude berijming)

Gebed

Bijbellezing 1: Leviticus 10, vers 1 t/m 5

Psalm 5: 4 (oude berijming)

Bijbellezing 2: Handelingen 4, vers 32 t/m Handelingen 5, vers 11.

Psalm 5: 5 en 7 (oude berijming)

Preek over Ananias en Saffira

OTH 235 –  couplet 1, 4, 5 en 6

Dankgebed (stil gebed, Onze Vader)

Digitale collecteafkondiging

-1e collecte: Diaconie

-2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juni 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Geloofsbelijdenis

OTH 263 – Grote God, wij loven U (alle coupletten)

Zegen

Reacties zijn gesloten.