Liturgie voor de gezamenlijke dienst van as zondagmiddag 11 juli om 17:00 uur vanuit de Hoeksteen te Maarssen

Ds. C. Brouwer

.

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Psalm 27: 1
Gebed
Schriftlezing 1 Koningen 6: 15-38 & 1 Koningen 8: 1, 6-8
Psalm 17: 3, 7
Tekstlezing Psalm 36: 8-10
Verkondiging ‘Een gevleugelde God…’
Opwekking 695
Dankgebed
Digitale collecteafkondiging

-1e collecte: Diaconie

-2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

NLB 416: 1, 2 en 4
Zegen

Reacties zijn gesloten.