Liturgie voor de gezamenlijke dienst van as zondagmorgen 14 maart om 10:00 uur in de Hoeksteen te Maarssen

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren de ochtenddiensten vanuit de Hoeksteen met beeld 

https://www.youtube.com/channel/UCLM__7yNYA7Cj_phanAeBHw/live

en alleen met geluid

https://www.dehoeksteen.info/multimedia/kerkdienst/index.php

.

 

.

Voorganger: ds. C. Brouwer
.

Welkom en mededelingen
Stil (Opw 695)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 40: 4, 5 (ob)
Gebed
Wil van God voor ons leven vanuit Romeinen
12: 1-2; 9-21
Op die heuvel daarginds (JdH 836: 1, 3)
Bijbellezing: Johannes 19: 17-22, 41-4
2
Bijbellezing: Hebreeën 13: 9-16
Verkondiging: ‘Bestemming bereikt’
Waardig is het Lam (Opw 615)
Gebeden
Psalm 134: 2 (dnp)

Zegen (staande)

Digitale collecte afkondiging

1e collecte:  GZB Project 10 27 Hulp voor vrouwen met een moslim achtergrond

2e collecte:  Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte maart  2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Reacties zijn gesloten.