Liturgie voor de gezamenlijke dienst van as zondagavond 21 maart as om 18:30 uur in de Dorpskerk te Maarssen

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger: C. Brouwer

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Welkom en mededelingen
Psalm 84: 1 OB
Stil gebed, votum en groet
Psalm 57: 1, 6 DNP
Gebed
Psalm 107: 12, 14 NB
Schriftlezing Johannes 6: 16-21
Verkondiging ‘wandelen op de zee’
Looft God – LvdK 319: 1, 2
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ik geloof dat God mijn Vader – Voorzichtig licht 100
Zegen

Reacties zijn gesloten.