Liturgie voor de gezamenlijke dienst van as zondagavond 18 juli om 18:30 uur vanuit de Dorpskerk te Maarssen

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen! Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

.
Voorganger: Ds. J.H. Visser
Organist      : Jaap Hoeflaken
.
Welkom
Stil gebed, votum en groet
Lied 452:1,3,5 WK Lof zij de Heer
Gebed
Ps 62:1,2 OB
Bijbellezing: Psalm 65
Ps 65:3,4,6 NB
Verkondiging: Redenen om te loven
Lied 453 WK Machtig God, sterke Rots
Dankgebed en gezamenlijk Onze Vader
Digitale collecteafkondiging

Collecte vindt plaats bij e uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

-1e collecte:   Diaconie

-2e collecte:   Kerk en gebouwen

Geloofsbelijdenis
Ps 150:1,2 NB
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.