Liturgie voor de gezamenlijke dienst op zondagmorgen 23 januari van PwG Ichthus en de CGK de Hoeksteen vanuit de Dorpskerk. Aanvang 10:00 uur

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Zoals de kerkenraad de afgelopen tijd steeds heeft gedaan, gaat ze nu ook het advies van het moderamen van de PKN opvolgen. Dit betekent het volgende:

– Iedereen houdt zich aan de basisregels, zoals handen ontsmetten bij binnenkomst, bij binnenkomst en bij verplaatsingen een mondkapje dragen, de aanwijzingen van “personeel” opvolgen, bij verkoudheid e.d. thuis blijven.

Zondagmorgen 23 januari is er een gezamenlijke dienst met de CGK. Er kunnen dan maximaal 25 Ichthus-gemeenteleden aanwezig zijn tijdens de dienst. Wel moet men zich weer – op de
gebruikelijke wijze – aanmelden voor de dienst. Ook wordt de gemeente gevraagd ingetogen te zingen.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: ds. C. Brouwer 

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 84: 1, 3 NB
Stil gebed, votum en groet
Psalm 84: 4 NB
Gebed
Gods wil voor het leven
Opwekking 689: 1, 2
Lucas 4: 14-30
Verkondiging ‘Een goed begin?’
Psalm 128: 1 NB
Dankgebed

Inzameling van de gaven

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Zending

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

NLB 416 – ‘Ga met God’
Zegen

Reacties zijn gesloten.