Liturgie voor de gezamenlijke dienst op zondagavond 9 mei 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

Ook als Ichthus gemeente  en de CGK “De Hoeksteen” ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen (max. 30) toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger Ds. C. Brouwer

Organist: René de Kruijf

.

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Dit huis, een herberg onderweg (Zingende Gezegend lied 213 melodie Psalm 84, tekst hieronder)
Gebed
Schriftlezing Johannes 11: 1-53
Psalm 16: 1, 2 en 3 DNP
Verkondiging ‘Opgewekt leven…’
LvdK 1973 270: 3, 4 (op mel. De Heer is God en niemand meer )
Dankgebed
Digitale collecte afkondiging

-1e collecte: GZB Project 10 27. Noodhulp en wederopbouw

-2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Geloofsbelijdenis (Weerklank 305)
Zegen

Reacties zijn gesloten.