Liturgie voor de gezamenlijke dienst op zondagavond 25 april 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen.

.

Voorganger: ds. C. Brouwer

Organist: Wim Vermeulen

.

Welkom
Stil (Opw 695)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 27: 1, 5 (ob)
Gebed
Bijbellezing: Johannes 9: 1-14
Verkondiging: ‘Ik ben het Licht der wereld’
Psalm 146: 1, 4, 5 (dnp)
Gebeden

Digitale collecte afkondiging

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte april 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Geloofsbelijdenis (gezongen)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.