Liturgie voor de gezamenlijke dienst op zondagavond 20 juni 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

Ook als Ichthus gemeente  en de CGK “De Hoeksteen” ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

.

Voorganger:   ds. A.J. van der Toorn (cgk)

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Welkom, stil gebed, votum en groet

Lied 1: Psalm 57: 1 en 5

Gebed

Lied 2: Liedboek 1973 – 103

Schriftlezing (in beginsel HSV) Genesis 23 en Hebreeën 11,1-3 en 8-16

Verkondiging van Hebreeën 11,13-16; thema: ‘Geloven dat het beste nog komt’

Lied 3: Liedboek 1973 – 445

Dankgebed (eventueel met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader)

Geloofsbelijdenis

Lied 4: Psalm 16: 3 en 4

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.