Liturgie voor de gezamenlijke dienst op zondagmiddag 28 maart 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 17:00 uur

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger: Dr. M. Dubbelman

 Organist: Jaap Hoeflaken

 

Welkom en mededelingen

Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 95: 1+5 (O.B. 1773)

Gebed

OTH 276 Machtig God, sterke Rots

Schriftlezing: Exodus 17: 1-7

Psalm 105: 16 (berijming 1968)

Preek

Weerklank 494: 1,3,5 Rots waaruit het leven welt

Dankgebed en gezamenlijk Onze Vader

Digitale collecte afkondiging

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte maart  2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Geloofsbelijdenis

OTH 275: 1 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)

Zegen

Reacties zijn gesloten.