Liturgie voor de gezamenlijke dienst op  2e Pinksterdag maandagmorgen 24 mei 2021 om 10:00 uur vanuit de Hoeksteen Maarssen

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen! Er is echter een beperkt aantal mensen (max. 30) toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren

vanuit de Hoeksteen met beeld  en/of  alleen met geluid

https://www.dehoeksteen.info/multimedia/kerkdienst/index.php

Voorganger: Ds. G.H. Kruijmer

.

Welkom

OTH 116 (Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart)

Stil gebed, votum en groet (staande)

Psalm 87 : 1, 2 (Oude berijming)

Gebed

Psalm 117 (Oude berijming)

Schriftlezing Handelingen 2:1-11, kern 7-11

Psalm 67 : 1 (Oude berijming)

Verkondiging:

Psalm 87 : 4, 5 (Oude berijming)

Gebeden

Digitale collecte afkondiging 

-1e collecte:  GZB Zending

-2e Pastoraat en eredienst

-3e Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

 Geloofsbelijdenis

OTH 301 : 1, 2 (Samen in de Naam van Jezus)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.