Liturgie voor de gezamenlijke dienst met de CGK op 2e Paasdag 18 april 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger:  Ds. H. de Graaf

Organist : René de Kruijf

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 118 : 8 en 11 O.B.

Stil gebed/ Votum en Groet

Psalm 21 : 4 en 13 O.B.

Gebed

Lezen: H. Cat. zondag 17

Weerklank 382: 1, 2, 3 en 4, De Zoon van God enz.

Lezen: Joh. 20 : 19 – 23 (HSV)

Thema:        De Opgestane Heere deelt uit aan een angstige Kerk:

                   Vrede, Vreugde (wanneer gezien wordt dat de lijdende Heere

                   de Opgestane is) en Vrijmoedigheid ( om te getuigen in de

                   kracht van de H. Geest, die Hij hen geeft)

Liedb. 1973, 285 : 1, 3 en 4, Geef vrede, Heer, enz.

Prediking

Opwekking 213 : 1, 2 en 3, U zij de glorie.

Dankgebed

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte april 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    Open Doors

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Liedb. 1973, 221 : 2 en 3, Op Uw Woord enz.

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.