Liturgie voor de Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn) in de Hoeksteen – zondag 16 oktober – middagdienst om 17:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep nummer 4 van het luisterkastje of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

,

Voorganger: student W.L.W. Kater (cgk)
.
Welkom
Halleluja, lof zij de Heer (Lvdk 258)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 84: 1 (nb)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Marcus 5:21-43
Psalm 17: 3, 7 (nb)
Verkondiging: ‘God brengt de lach teweeg’
Psalm 2: 2, 4 (nb)
Gebeden
Psalm 43: 3, 4 (nb)
Aankondiging collecte doelen 

Collectes doelen PwG Ichthus:

1 GZB Werelddiaconaat. Wereldvoedseldag. Rwanda Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen.

2 Pastoraat en eredienst

3 Onderhoud gebouwen

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Collectes doelen Hoeksteen (CGK)

1. kerk

2. evangelisatie Alphacursus/Marriage Course
.
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (staande)
O onze Vader, trouwe Heer (Lvdk 48: 8, 9, 10)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.