Liturgie voor de doopdienst van Gijs Willem Ben de Graaf op zondagmorgen 20 maart 2022 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Bram Brandemann

 .

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 105: 1 en 5 (OB)

Votum en groet

OTH 204 – Nog voordat je bestond (Opw 599)

Kindermoment

Doopformulier

Geloofsbelijdenis

OTH 380 – Laat de kind’ren tot Mij komen (als de dopeling naar binnen wordt gebracht)

Doopgelofte

Doopbediening aan Gijs Willem Ben de Graaf

Psalm 134: 3 (OB)

Ik wens jou (met tekst) – YouTube

(tijdens het naar buiten brengen van de dopeling)

Gebed

Bijbellezing: Mattheus 18, vers 1-6 en 10-14

Gez 482 – De eersten zijn de laatsten – couplet 1, 2, 7 en 8

Preek

Psalm 131 (de Nieuwe PsalmBerijming)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte maart 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    GZB Diaconaat in Nederland. Steun aan vluchtelingen

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

 OTH 211 – Abba Vader – couplet 1 en 2

 Zegen

 Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.