Liturgie voor de dienst waarin ds. E.G. de Kruijf wordt verbonden aan de protestantse wijkgemeente Ichthus te Maarssen Dorpskerk Maarssen, zondag 30 mei 2021, 10.00 uur

.
Voorganger ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug aan den Rijn
Orgel:  René de Kruijf
Zang : Hannie Coers, Mirjam Lankhaar, Ruth Nagel en Bernard Roseboom
.

Welkom en mededelingen

Introïtuslied PSALM 84(OB) vers 1 en 6

Stil gebed

Votum en groet

Aanvang tekst: ROMEINEN  5: 5
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Weerklank 237: vers 1 en 3

Wetslezing

PSALM II9(NB) vers 5

Gebed

Schriftlezingen:
-Lukas 22: 54-62

-Johannes 21: 15-19

Weerklank 58 vers 1 en 4

Prediking Tekst: Johannes 21:15 t/m 17

Weerklank 455

Lezing Formulier ter bevestiging van een dienaar van het woord

Bevestiging

Zegenlied PSALM 134(OB) vers 3

Dankgebed en voorbeden

Toezingen Gods Zegen voor jou (SELA)

Collecte afkondiging

1e Zending

2e Pastoraat en Eredienst

3e Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Toespraken:
-G.E. van Woudenberg, voorzitter wijkkerkenraad
-Ds. A.J. Zoutendijk, consulent
-Ds. C. Brouwer, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk de Hoeksteen

PSALM 108(OB) vers 1

Zegen 

Reacties zijn gesloten.