Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 9 oktober as om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. H.G. de Graaff

Organist :  Rinske Looijenga

.

Inleidend orgelspel

Introïtuslied: Lied 327, alle coupletten (Liedboek voor de kerken, 1973) ’Heer Jezus, o Gij dageraad

Votum en groet

Aanvangstekst: de apostel Paulus belijdt in zijn toespraak op de Areopagus ten aanzien van ons mensen: ‘Want in Hem – de HERE God – leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij’. (Handelingen 17:28)

Psalm 84: 2 en 6 (1773)                                           

Wet des HEEREN                                                                             

Psalm 119: 5 (1968)

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: Lees je bijbel

Schriftlezingen:

-1. Psalm 31: 1 – 7 (HSV)

-2. Jesaja 49: 8 – 16 (HSV)

Tekstlezing: Jesaja 49: 14-16A       

Psalm 139: 8 en 9 (1968)

Prediking met als thema: ‘Is de goede Herder ons echt kwijt?’

Lied 450: 1,3 en 5 (Weerklank)

Dankgebed en voorbeden, uitlopend op het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’.  

Inzameling der gaven 

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

  • 1 Diaconie
  • 2 Pastoraat en eredienst
  • 3 Onderhoud gebouwen

Psalm 31: 4 en 12 (OB)

Zegen

Uitleidend orgelspel

.

Reacties zijn gesloten.