Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 9 mei 2021 om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente  ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen (max. 30) toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger: Ds. G.H. Kruijmer

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Welkom en mededelingen

OTH 294 : 1 (Een Naam is onze hope)

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 31 : 19 (oude berijming)

Gods gebod

Psalm 51 : 6 (oude berijming)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: OTH 398: 1, 3 (Een rivier vol van vrede)

Schriftlezing Titus 2:13-14

Tekst:

Psalm 68 : 4 (oude berijming)

Verkondiging

OTH 207 : 1 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)

Voorbeden, dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Digitale collecte afkondiging

-1e collecte: GZB Project 10 27. Noodhulp en wederopbouw

-2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Psalm 147 : 6 (oude berijming)

Zegen

Reacties zijn gesloten.