Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 8 mei 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. A.D. van den Bos

Organist : Ruth Nagel

Inleidend orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Op Toonhoogte 41 vers 1 en 2  (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam) 

Stil gebed – Votum en groet 

Op Toonhoogte 41 vers 3 (U komt ons, Heer, in Christus tegemoet) 

Gebed 

Gebod en geloofsbelijdenis: Filippenzen 2:5-11 

Gezang 344 vers 2 en 3 (LB1973) (Geen mens kon ooit des Heren wet) 

Kindermoment

kinderlied  (Hou je aan de regels) 

1e Bijbellezing: Genesis 12:1-3, Genesis 18:17-19; Handelingen 3:13, 17-21, 25-26 

Psalm 105 vers 5 (OB) (God zal Zijn waarheid nimmer krenken) 

2e Bijbellezing: Galaten 3:1-2, 7-9, 13-16, 29 

Psalm 105 vers 1 (OB) (Looft, looft, verheugd, den HEER der heren) 

Verkondiging 

Psalm 105 vers 24 (OB) (Die gunst heeft God Zijn volk bewezen) 

Gebeden 

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Noodhulp in Afrika. De stille ramp, droogte in Afrika

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

 Gezang 21 vers 1 en 3 (LB1973) (Alles wat adem heeft love de Here)

Zegen (staande)               

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.