Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 7 maart 2021 in de Dorpskerk Maarssen  Aanvang 10:00 uur

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren of met met beeld 

U kunt tot aan de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

Voorganger: Ds. H.G. de Graaff

Organist: René de Kruijf

Afkondigingen door ouderling

Votum en groet

Psalm 84: 2 en 6 (OB)

Wet des Heren Weerklank 487                                                             

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.

Kindermoment

Schriftlezingen:   Jesaja 5: 1-7: Mattheüs 21: 33 – 46; 2 Korinthe 5: 18-21.

Tekstlezing:     ‘Tenslotte  stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben’, Mattheüs 21: 37

Psalm 62: 1 en 5 (OB)

Prediking

Weerklank 158: 1, 4 en 6

Dankgebed en voorbeden met aansluitend ‘Onze Vader’.

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   GZB Zending

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:  

Onderhoud gebouwen Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte maart 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.  

Psalm 89: 7 en 8 (OB)  

Zegen

Reacties zijn gesloten.