Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 6 november as om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente

.

Voorganger: Ds. C. van Andel.

Organist: Henri Elshout

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Samenzang: Psalm 93 (Weerklank)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang: Psalm 118 : 1, 7  ob

Gebod van God

Samenzang:  Gezang 475 : 2, 3 (WK)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: WK 223 : 1, 2, 6

Schriftlezing: Lucas 21 : 5 – 11 

                         Lucas 21 : 25 – 33 + 36 

Samenzang: Psalm 89 : 7, 8  ob

Verkondiging “Hef je hoofd omhoog” nav Luc.21.28

Samenzang: Hemelhoog 723 “Hef je hoofd omhoog” (2x . alleen bestemd voor de organist en beamerteam)

Dankgebed en voorbeden met Onze Vader

Inzameling der gaven:

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1  GZB zending. Najaarscollecte. Vrede voor verscheurd Colombia.

2  Pastoraat en eredienst

3  Onderhoud gebouwen

Samenzang: Gezang 212 : 1, 4, 6  (WK)

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.