Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 6 juni 2021 om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente  ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorgangers E.G. de Kruijf

Organist:  Wim Neven

.

Welkom en mededelingen

Psalm 65: 1 en 2 (OB)

Votum en groet

OTH 303 – U maakt ons één, U bracht ons tezamen

Lezing van het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier

Psalm 139: 14 (OB)

Gebed

Bijbellezing: Handelingen 2, vers 37-47

Thema: ‘het Pinkstervuur brandende houden’

Kindermoment

Psalm 105: 2 en 3 (oB)

Preek

Gezang 303: 1, 2 en 5 – De ware kerk des Heren

Dankgebed (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging digitale collecten

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juni 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

-1e collecte:    St. Masakhane

-2e collecte:   Pastoraat en eredienst

-3e collecte:   Onderhoud gebouwen

OTH 326 – Wij gaan op weg

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.