Liturgie voor de gezamenlijke dienst met de CGK op zondagmorgen 6 februari 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Maar aanleiding van de persconferentie van 25 januari.
Velen van u zullen het wel gezien en/of gelezen hebben.
De kerkenraad heeft het volgende besloten:
* In de ochtenddiensten zullen er weer ca. 80 gemeenteleden (aantal is afhankelijk van de 1,5 meter
maatregel) aanwezig kunnen zijn. Wel moet u zich nog steeds via de gebruikelijke weg aanmelden.
* Voor de 2de dienst van de zondag hoeft u zich niet (meer) aan te melden.
* Het blijft belangrijk en noodzakelijk om de basisregels te handhaven, dus
– bij verkoudheid, hoesten, e.d. thuis blijven (en meekijken)
– handen ontsmetten bij binnenkomst
– mondkapje op bij verplaatsen
– 1,5 meter afstand houden (in en buiten de kerk)
We hopen weer velen van u te kunnen zien en te ontmoeten tijdens de diensten in de kerk.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: René de Kruijf

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 134 (OB) 

Votum en groet

Opw 836 – Door en door goed

Opwekking 836 – Door en door goed – CD44 (lyric video) – YouTube

Wetlezing

Sela – Mag ik jou tot zegen zijn?

Gebed

Bijbellezingen:

– Numeri  6, vers 22 t/m 27

– 1 Petrus 3, vers  8 t/m 12

Psalm 67: 1 en 3 (nieuwe berijming)

Preek

Opw 710

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Inzameling van de gaven

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte februari 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:  GZB Werelddiaconaat. Congo Medische uitrusting en apparatuur

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Psalm 121: 1 en 4 (OB)

Wegzending

Gez 456: 1

Zegen

Gez 456: 3

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.