Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 4 juli 2021 om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Voorganger: E.G. de Kruijf

Organist: René de Kruijf

.

Welkom en mededelingen

OTH 58 – Wat hou ik van Uw huis

Votum en groet

Psalm 111: 1 (oude berijming)

Wetlezing

Psalm 119: 32 (oude berijming)

Bijbellezing: Handelingen 6, vers 1 t/m 7

Kindermoment

OTH 453 – Kom aan boord

Preek

OTH 296 – God is getrouw – couplet 1 en 3

Aanstelling van Mirjam Roseboom als kerkrentmeester

Dankwoord aan Bep van den Oord, Menno Haars en Els Vader (door Edwin van Woudenberg)

OTH 297 – ‘Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan’

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij e uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

-1e collecte:   Open Doors

-2e collecte:   Pastoraat en eredienst

-3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Psalm 100 (oude berijming, alle coupletten)

Zegen

Reacties zijn gesloten.