Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 30 oktober as om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente

.

Voorganger: Ds. H.F. Klok

Organist: Wilco Gijzen

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen 

Vz: OTH (ed 2015) lied 161  Jezus, U bent het licht in ons leven     (2x gezongen)

Votum en groet

Ps. 105 vs 1, 2 en 5  oud ber.

Gebod

Ps. 119 vs 88   oud ber.

Gebed

Kindermoment zs

Kinderlied: Weerklank 599, Dank u voor deze nieuwe morgen

Schriftlezing: Genesis 18 vs 16 -33

Gez. 449 vs 1, 2 en 3  LbK  God enkel licht…

Prediking

Ps. 103 vs 3 en 4  ber. LbK

Dankgebed en voorbeden

De inzameling van de gaven.

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1  Diaconie – Oogstgroet

2  Pastoraat en eredienst

3  Onderhoud gebouwen

Gez. 434 vs 1, 2 en 5   LbK   Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.