Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 30 januari 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Maar aanleiding van de persconferentie van 25 januari.
Velen van u zullen het wel gezien en/of gelezen hebben.
De kerkenraad heeft het volgende besloten:
* In de ochtenddiensten zullen er weer ca. 80 gemeenteleden (aantal is afhankelijk van de 1,5 meter
maatregel) aanwezig kunnen zijn. Wel moet u zich nog steeds via de gebruikelijke weg aanmelden.
* Voor de 2de dienst van de zondag hoeft u zich niet (meer) aan te melden.
* Het blijft belangrijk en noodzakelijk om de basisregels te handhaven, dus
– bij verkoudheid, hoesten, e.d. thuis blijven (en meekijken)
– handen ontsmetten bij binnenkomst
– mondkapje op bij verplaatsen
– 1,5 meter afstand houden (in en buiten de kerk)
We hopen weer velen van u te kunnen zien en te ontmoeten tijdens de diensten in de kerk.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Dr. Wout Koelewijn (proponent)

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 116: 1 en 11 (OB)

Stil gebed (onder de kansel)

Votum en groet

Lied: Psalm 62:1 (OB)

Wetslezing: Exodus 20: 1-17

Lied: Psalm 25:1 (Weerklank)

Gebed

Schriftlezing:

– Genesis 3: 1-9

– Lucas 19: 1-10

Lied: Gezang 41: 1 en 2 (Weerklank)

PREEK: 

Lied: Psalm 118: 12 en 14 (OB)

Dankgebed eindigend in Onze Vader (gemeenschappelijk)

Inzameling van de gaven

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Diaconie

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Kinderen van de zondagsschool komen in de kerk

Slotlied: Gezang 359: 1-4 (Weerklank)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.