Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 3 april 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Wim Neven

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Gez 192 – o kostbaar kruis – couplet 1, 2, 5 en 6

Votum en groet (staande)

Psalm 69: 3 en 5 (Liedboek 1973)

Wetlezing

Psalm 17: 3 (oude berijming)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: Kom aan boord

Bijbellezing: Mattheus 16, vers 13 t/m 28

Psalm 77: 8 (oude berijming)

Preek. Thema: jezelf verloochenen en je kruis opnemen

Gez 442 – Jezus, ga ons voor

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten + update MeetingPoint Ukraine

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte april 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Dorcas

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

OTH 174 – Jezus die langs het water liep.

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.