Liturgie voor de dienst van de Eerste zondag van advent, zondagmorgen 27 november as om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. J. Overeem

Organist: René de Kruijf

Inleidend orgelspel

Welkome mededelingen

Psalm 24: 4, 5 (oude berijming)
Votum  en groet
Psalm 63: 1, 3 (nieuwe berijming)
Tien geboden en  liefdegebod
Psalm 18: 1 (nieuwe berijming)
Kindermoment
Kinderlied
Gebed
Schriftlezing Daniël 7 vers 13-14  en Lucas 1 vers 26-38
 Weerklank 113: 1, 2, 4, 5 ‘O kom, o kom, Immanuel’
Verkondiging
Luisterlied ‘Maria had je door …’
https://www.sela.nl/liederen/205/maria-had-je-door.html

Gebeden
Inzameling van gaven

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1  Diaconie 

2  Pastoraat en eredienst

3  Onderhoud gebouwen

Weerklank 114: 1, 4 ‘Verwacht de komst des Heren’
Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.