Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 27 juni 2021 om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente  ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger: ds. P.G.I. van den Berg

Organist: René de Kruijf

.

Welkom en mededelingen

Intochtslied Ps.100:1 OB
Votum en groet
Zingen Ps.100:2,4 OB
Wet Gal.5:13-25
Zingen OTH 298:2,4 (WK 281)
Gebed
Schriftlezing Hand.15:1-21; Rom.15:5-11
Zingen OTH 303
Verkondiging
Zingen OTH 297:1,2
Dankgebed en voorbede + Onze Vader

Aankondiging digitale collecten

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juni 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

-1e collecte:   Zending

-2e collecte:   Pastoraat en eredienst

-3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Zingen Ps.121:4 WK
Zegen

Reacties zijn gesloten.