Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 24 april 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. J.H. Visser

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Weerklank 452:1,3 Lof zij de Heer

Stil gebed, votum en groet

Psalm 63:1,2 OB

Lezing geboden

Weerklank 4:1,4

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderlied: OTH 410  Here der heren

Schriftlezing: Lukas 24:36-48

Psalm 27:7 OB

Verkondiging

Weerklank 175:1,3,4,7,8  Ik zeg het allen

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte april 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Diaconie

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Slotlied: OTH 330  Er is een dag

Zegen (staande)

 

Uitleidende orgelspel

Reacties zijn gesloten.