Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 23 oktober as om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente

.

Voorganger: Ds. K. van Meijeren

Organist: Henk Hilgeman

Inleidend orgelspel

Gezang 380:1,3 Liedboek ‘Ontwaak o mens, de dag breekt aan’

VOTUM EN GROET

Psalm 106:1,2 NB

Gebod van God

Psalm 106:3,4 NB
Gebed

Schriftlezingen        Exodus 17:1-7, 1 Korinthe 10:1-6

Psalm 95:1,4,5 OB

PREDIKING   Thema: Water uit de rots

Gezang 75:4,5,6 Liedboek ‘U kennen, uit en tot U leven’

Dankgebed

Inzameling der gaven:

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Diaconie

2  Pastoraat en eredienst

3  Onderhoud gebouwen

Gezang 225 Liedboek (geheel) ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’

ZEGEN

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.