Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 22 mei 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. T. Jacobs

Organist :  René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

WK Ps. 103:9

Votum en groet

WK Gez. 436:1, 2 en 3

Wetslezing

WK Ps. 119:13 en 14

Gebed

Kindermoment

Kinderlied:  Open Mijn Oren: Elly & Rikkert Zuiderveld

Bijbellezing:  1 Kor. 6:12-20

Kerngedeelte 1 Kor. 6:20 

Thema         Het goede aardse leven

WK Ps. 71:4 en 13

Preek

WK Gez. 418:1, 3 en 4

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

 –1e collecte:   Noodhulp in Afrika. De stille ramp, droogte in Afrika

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

WK  Gez. 452:3, 4 en 5

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.