Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 21maart 2021 in de Dorpskerk Maarssen  Aanvang 10:00 uurOok als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger: Ds. C. van Andel

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Welkom en mededelingen

Psalm 68 : 1 (ob)                

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 92 : 7, 8 (W.klank)            

Gebod van God                            

OTH 114 : 1, 3, 4 (Hij kwam bij ons heel gewoon)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: OTH 539 (Lees je bijbel)

Schriftlezing:     Jesaja 53 : 1-3; 10.11

                            Johannes 12 : 20 – 28

Psalm 85 : 3, ob                  

Verkondiging “De weg van de graankorrel”

                            nav Johannes 12:24

Psalm 126 : 3 (W.klank)               

Dankgebed en voorbeden

Gezang 489 : 1, 4 (Ik heb de vaste grond)

Zegen   

Reacties zijn gesloten.