Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 20 juni 2021 om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente  ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger: Ds. C. Hendriks  

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Afkondigingen

Weerklank 208 vers 1 en 2 Wij leven van de wind

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 67 vers 2 oude berijming

Wetslezing Efeze 5 vers 1 – 14

Psalm 32 vers 3 oude berijming

Gebed

Kindermoment 

Kinderlied Op Toonhoogte 448 Vul mij met Uw Geest

Schriftlezing Efeze 5 vers 15 – 20

Psalm 36 vers 2 oude berijming

Verkondiging nav Efeze 5 vers 18B ‘Wordt vervuld met de Heilige Geest’

Weerklank 195 Heilige Geest van God

Dankgebed

Psalm 87 nieuwe berijming, vier korte coupletten

Zegen

Reacties zijn gesloten.