Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 2 mei 2021 om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente  ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen (max. 30) toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger: ds. A.D. van den Bos

Organist: Rinske Looijenga

.
Ouderling van dienst:
Organist:
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Op Toonhoogte 434 vers 1 (Jezus, open mijn oren …)
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 231 vers 1 (LvdK) (Wij knielen voor uw zetel neer …)
Gebed
Gods gebod: Romeinen 12:1,2 en 13:8-10 (HSV)
Psalm 32 vers 6 (OB)
Kindermoment
Kinderlied: Op Toonhoogte nr. 353 (Jezus, ik wil U bedanken …)
Bijbellezing: Lucas 18:28-30; Filippenzen 1:19-26 en 3:20,21 (HSV)
Psalm 73 vers 10 (NB)
Verkondiging
Psalm 31 vers 17 (OB)
Gebeden
Inzameling van de gaven
Op Toonhoogte 434 vers 2 (Jezus, open mijn ogen …)
Zegen
Orgelspel

Reacties zijn gesloten.