Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 18 september 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf 

Organist :  René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel.

Psalm 46: 1 en 3 (Liedboek 1973)

Votum en groet

Psalm 99: 1 en 2 (OB)

Lezing van het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier

Gez 463: 1, 2, 4 en 5 (Liedboek 1973)

Gebed

Kindermoment

OTH 369 – de muren van Jericho

Jericho – YouTube

Bijbellezing: Jozua 5, 13 t/m Jozua 6, vers 21

Psalm 118: 7 en 8 (OB)

Preek

Opw 43 – In Gods overwinning – couplet 1, 2 en 3

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

  • 1 Diaconie  2 Pastoraat en eredienst  3 Onderhoud gebouwen

Gez 444 – Grote God, wij loven U

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.