Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 18 juli 2021 om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen! Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist      : Bram Brandemann

.

Welkom en mededelingen

OTH 301 – Samen in de Naam van Jezus

Votum en groet

Psalm 141: 2 en 3

Wetlezing

Psalm 86: 6

Gebed

Bijbellezingen:

  • Handelingen 13, vers 1 t/m 5 en vers 13
  • Handelingen 15, vers 35 t/m 41

Kindermoment

Psalm 145: 2 en 3

Preek

Weerklank 236

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij e uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

-1e collecte:    Noodhulp ZOA

-2e collecte: Pastoraat en eredienst

-3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Gez 303: 1, 3 en 5 (Liedboek 1973)

Zegen

Reacties zijn gesloten.