Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 16 oktober as om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 15 oktober 2022

 

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: René de Kruijf

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Herdenken van mw. Adriana Pak – van de Geer

Gez 426: 1 en 5 (Liedboek 1973)

Votum en groet

Psalm 96: 1 en 2 (oude berijming)

Wetslezing

Psalm 81: 7, 8 en 9 (Liedboek 1973)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: Ik volg de Heer

Bijbellezing: Jozua 24, vers 1 t/m 7 en vers  11 t/m 28

Psalm 100: 1 en 2 (oude berijming)

Preek

Gez 473: 1, 2, 3, 4, 5 en 10 (Liedboek 1973)

  1: allen

  2: mannen

  3: vrouwen

  4: mannen

  5: vrouwen

10: allen

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Inzameling der gaven:

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1 GZB Werelddiaconaat. Wereldvoedseldag. Rwanda Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen.

2 Pastoraat en eredienst

3 Onderhoud gebouwen

OTH 211 – Abba Vader (couplet 1 en 2)

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.