Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 16 mei 2021 om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente  ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen (max. 30) toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger: Ds. M.P.D. Barth

Organist: Wim Neven

.

Afkondigingen door ouderling

Voorzang: Lied 125, OTH: Groot is Uw trouw o Heer, vers 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 77:5 en 6 (OB)

Gods gebod

Lied 189:1,4 en 5 (OTH) O Heer die onze Vader zijt

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: Lied 421 uit Op Toonhoogte: Ik kijk omhoog naar de bergen

Schriftlezing: Johannes 14:1-20

Psalm 118:4 en 13 (OB)

Verkondiging

Lied 188:1 en 2 Weerklank, In bidden en in smeken

Voorbeden, dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Collecte afkondiging

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

-1e collecte:   Noodhulp ZOA

-2e collecte:   Pastoraat en eredienst

-3e collecte:   Onderhoud gebouwen

 

Psalm 27:6 (OB)

Zegen (astaande)

Reacties zijn gesloten.