Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 15 mei 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf 

Organist :  René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

OTH 303 – U maakt ons één (combo)

Votum en groet

Psalm 100: 1 en 2 (OB)

Wetslezing

Psalm 119: 66 (nieuwe berijming)

Kindermoment

OTH 180 – Zoek eerst het Koninkrijk van God (combo)

Gebed

Bijbellezing: Ezechiël 34, vers 1 t/m 24

Sela – Mijn Herder (combo)

Preek

WK 260 – God maakt ons dienstbaar aan zijn werk

Afscheid en herbevestiging

OTH 135 – Vrede van God – couplet 1 en 3

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    St. Masakhane

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Psalm 95: 1 en 3 (nieuwe berijming)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.