Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 13 juni 2021 om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente  ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruif

Organist: René de Kruif

.

Welkom en mededelingen

OTH 172 – Hier in Uw heiligdom – couplet 1

Votum en groet

OTH 172 – Hier in Uw heiligdom – couplet 2 en 3

Gebed

Bijbellezing: Handelingen 3, 1 t/m 16

Psalm 146: 3, 5 en 6 (OB)

Preek

Psalm 116: 4, 10 en 11 (OB)

Lezing Avondmaalsformulier

Bij het voorbereiden van de Avondmaalstafel:

OTH 183 – Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed (alle coupletten)

Bij de bediening van het Avondmaal:

Enkele coupletten uit Weerklank 64 (melodie ‘Een Naam is onze hope’)

bij vier tafels: couplet 1, 2, 3 en 5

bij drie tafels: couplet 1, 2 en 5

Dankzegging en dankgebed (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging digitale collecten

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juni 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

-1e collecte:    Noodhulp Tear

-2e collecte:   Pastoraat en eredienst

-3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Psalm 68: 2 en 10 (OB)

Zegen

Reacties zijn gesloten.